הזכויות שלך, השירות המקצועי שלנו

עם כניסתן של תקנות הניוד החדשות של משרד האוצר קיבלו המבוטחים כלי נוסף המאפשר להם לשלוט על רווחיות הכסף שנמצא בתוכניות החיסכון השונות. אתה מוזמן לקרוא מהן תקנות הניוד ואילו אופציות הן פותחות בפניך בניהול כספך.


תקנות הניוד של משרד האוצר, שנכנסו לתוף בחודשים אוקטובר 2008 וינואר 2009, הגדירו מחדש את אופציות המעבר של מבוטחים ועמיתים בין קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים. החידוש העיקרי בתקנות הניוד מתבטא בכך, שגם בעת המעבר נשמרים באופן מלא זכויותיו של המבוטח והכספים שצבר.

בין אלו תוכניות ניתן לעבור?

ההיגיון לפיו נקבעו התוכניות ביניהן ניתן לעבור הוא פשוט: מכיוון שממשלת ישראל מעודדת צבירת כספים בתוכניות קצבה, במטרה שכל אזרח ייהנה מרשת ביטחון כללית בתקופת הפרישה, לא ניתן להעביר כספים מתוכנית קצבה לתוכנית הונית. לעומת זאת ניתן לעבור בין תוכניות קצבה או מתוכנית הונית לתוכנית קצבה.

התוכניות ביניהן ניתן לעבור הן:

  1. מעבר בין תוכנית הונית לתוכנית הונית – לדוגמא: בין קופות גמל
  2. מעבר בין תוכנית קצבה לתוכנית קצבה – לדוגמא: בין קרנות פנסיה
  3. מעבר בין תוכנית הונית לתוכנית קצבה – לדוגמא: מקופת גמל לביטוח מנהלים

מי זכאי לבצע העברת תוכנית?

על פי תקנות הניוד כל עובד, שכיר או עצמאי, המבוטח בקרן פנסיה חדשה או שיש לו צבירות עבר בקרן פנסיה חדשה זכאי לממש את זכותו ולעבור בין התוכניות השונות. עם זאת קיימות הגבלות הקבועות בחוק, המחייבות כל מבוטח המתכוון לעבוד בין תוכניות:

  • לא הוטל צו עיקול על כספי המבוטח בקרן הפנסיה המעבירה
  • המבוטח אינו מקבל פנסיית זקנה מהקרן המעבירה
  • המבוטח אינו מקבל פנסיית נכות מהקרן המעבירה

איך עוברים בין תוכניות שונות?


אופן ההעברה מתבצע ישירות בין הגופים המנהלים של הקופות, כלומר חברות הביטוח. על ההעברה להתבצע תוך 10 ימים מרגע קבלת הבקשה למעט מקרים יוצאי דופן.

ההחלטה על מעבר בין תוכניות היא החלטה חשובה המשפיע על עתידך ועתיד משפחתך. רביבו סוכנות לביטוח מציעה לך לקבל ייעוץ מקצועי וצמוד מסוכן ביטוח מוביל לפני קבלת החלטה כה מכריעה. עם קבלת ההחלטה הסוכנות תדאג כי חברות הביטוח ימלאו את בקשתך בצורה מקצועית ועל פי הקריטריונים הקבועים בחוק.

לקביעת התייעצות או פגישה אישית עם נציגי רביבו סוכנות לביטוח – צור קשר >>