יש לך אחריות? בטח אותה

ביטוחי חבויות מעניקים כיסוי ביטוחי לחבות חוקית. מומלץ לרכוש ביטוח חבויות באמצעות סוכנים מנוסים הבקיאים בסוג ביטוחיים אלה. רביבו סוכנות לביטוח מעמידה לרשותכם צוות מקצועי ומנוסה אשר יידע לנתח היטב את פעילותכם וסביבתכם העסקית ולתפור עבורכם את הכיסוי המתאים ביותר.

תחת המונח ביטוחי חבויות קיימים מספר ביטוחים, שלכל אחד מהם כיסוי ביטוחי שונה. לפניכם סקירה של הביטוחים השונים. כמו כן, אתם מוזמןנים לפנות לאנשי הצוות של רביבו סוכנות לביטוח בכל שאלה.

ביטוח אחריות מקצועית


מעניק כיסוי בגין תביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או השמטה אשר גרמו לצד שלישי נזק גופני, נזק רכוש או נזק כספי. כמו כן הביטוח מכסה הוצאות משפטיות במקרה של תביעה.
ביטוח אחריות מקצועית חשוב מאוד גם לפורשים ממקצוע משום שהם עדיין חשופים לתביעות רשלנות מקצועית בגין פעילות העבר.
ביטוח אחריות מקצועית - פרטים נוספים

ביטוח אחריות המוצר


ביטוח זה מיועד ליצרנים, יבואנים ומשווקים ומעניק כיסוי במקרה של תביעה בגין גרימת נזקים לצד שלישי עקב פגם במוצר שיוצר, סופק, יובא או נארז בעסק. הכיסוי כולל תביעות בגין הוראות שימוש לקויות שבעקבותיהן נגרם נזק לגוף או לרכוש. כמו כן הביטוח מעניק כיסוי להוצאות המשפטיות במקרה של תביעה.

ביטוח דירקטורים ואחריות נושאי משרה


מעניק כיסוי לדירקטורים ונושאי משרה בכירים בגין תביעות הנובעות עקב "מעשה שלא כדין" שבוצע במסגרת מילוי תפקידם במהלך פעילותם העסקית. כמו כן הביטוח מכסה את הוצאות ההגנה המשפטית. לרוב ביטוח זה נרכש על ידי החברה עבור מנהליה ונושאי המשרה הבכירים.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי


ביטוח זה, המכונה גם ביטוח צד ג', מעניק כיסוי לנזק גוף או רכוש אשר נגרמו לצד שלישי. לביטוח זה חשיבות רבה מאוד לכל בעל נכס, רכוש או עסק אשר יש בו סיכון כלשהו לפגיעה בשכניו או בלקוחותיו.

ביטוח חבות מעבידים


מעניק למעביד כיסוי בגין תביעות שיוגשו כנגדו על ידי עובדיו בגין נזקי תאונות עבודה ו/או מחלות שנגרמו להם במהלך עבודתם עקב רשלנותו של המעביד. ביטוח זה מעניק כיסוי בנוסף לפיצויים המשולמים לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לקבלת הצעה בנושא ביטוחי חבויות לחץ כאן >>

למידע נוסף על רביבו סוכנות לביטוח >>